Начало / Електронна платформа

Електронна платформа

От тази страница ще получите достъп до електронната платформа за обучение

 Платформата е в резултат от изпълнението на проект "Електронни форми за обучение в строителството, архитектурата и геодезията"  ЕФОСАГ  финансиран по програма "Развитие на човешките ресурси" и Европейския социален фонд.

Ръководство за работа с платформата за преподаватели

ВИДЕОРЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМАТА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 Ръководство за работа с платформата за студенти

 ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА