Home / All News /

Класиране за BIP в Кащело Бранко, Португалия - БЛИЦ ПОКАНА
26.02.2024, ЦМДМ
КЛАСИРАНЕ за СМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА: CASTELO BRANCO: A TIMELESS TAPESTRY OF MEMORY AND EMOTION Краткосрочна мобилност на пресонала с цел преподаване или ...
Резюме на постигнати резултати по участие в Националната програма „Млади учени и Постдокторанти – 2“ за 2023 г. в УАСГ, (I етап – 2022-2023 година)
26.02.2024, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
 В Национална програма „Млади учени и Постдокторанти - 2“ за 2023 г. в УАСГ взе участие по модул “Постдокторанти“ - гл. ас. д-р ...
Новина
23.02.2024
Частични избори в Строителен факултет - кандидатури
23.02.2024, Л. Здравков
Във връзка с частичните избори за попълване на състава на ОС на СФ от квотата на нехабилитираните преподаватели, в деловодството на ...
Source: комисия по избори в Строителен факултет
Процедура за избор на ръководител "Геотехника"
22.02.2024, кат. Геотехника

Source: кат. "Геотехника"
ПОКАНА за защита на докторска дисертация
22.02.2024, кат. Фотограметрия и картография
 На 29.03.2024 г от 13:00 часа в зала 318 Ректорат на УАСГ, ще се проведе защита на дисертационния труд на  Йоана Светославова ...
Source: кат. Фотограметрия и картография
На вниманието на студентите от специалност ССС, на които предстои дипломен семестър. Конкурс за дипломанти
22.02.2024
Фирма Мотт МакДоналд (България) ЕООД предлага финансово подпомагане на дипломанти от „Строителния факултет“ към УАСГ. Целта е да ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 313