Home / All News /

Заповед № 225-16042024
16.04.2024
Във връзка с 1-ви май - Ден на труда и Великден
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" към катедра "Геотехника"
15.04.2024, катедра "Геотехника"
 Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия за ...
Source: катедра "Геотехника"
Лятна стажантска програма на НСОРБ
15.04.2024, Център за Кариерно развитие и следдипломна квалификация
 Лятна стажантска програма на НСОРБ
Source: НСОРБ
Покана за Mеждународна конференция на тема „Професионални задачи на архитектите и инженерите за създаване на качествена жизнена среда”
12.04.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
  Сдружение „Алианс за висока строителна култура”  кани преподаватели и студенти на Международна конференция на тема ...
Source: Деканат АФ
АРХИТЕКТУРА В КОНТЕКСТА НА ИСТОРИЯТА - СРЕЩА-СЪБИТИЕ
12.04.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 На 18.04.2024 г. по случай Международния ден за опазване на паметниците на културата  Архитектурния факултет на УАСГ и катедра ...
Source: катедра "История и теория на архитектурата"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 160