Home / All News /

Обява за конкурси за заемане на академични длъжности
21.06.2024
 В Държавен вестник брой 53/21.06.2024г. е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ на сп. "ЛАЛП“ и сп."УРБАНИЗЪМ" ОКС БАКАЛАВЪР, ЮНИ 2024
20.06.2024
 Приложени към настоящото обявление ще намерите:  - График за провеждането на дипломните защити на специалност „ЛАЛП“ и ...
Source: Деканат АФ
Държавни дипломни защити в СФ през м. юни-юли 2024 г.
20.06.2024, Л. Хрисчев
 Графикът за провеждане на дипломните защити за специалност ССС в СФ е съгласно приложения файл
Source: Деканско ръководство на СФ
Кандидатстване за студентска мобилност с цел ОБУЧЕНИЕ по програма Еразъм+ 2024/2025 / Програмни страни - ВТОРА ПОКАНА
19.06.2024
Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по ...
ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ НА СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА“,II ДИПЛОМНА СЕСИЯ,ЮНИ 2024
19.06.2024
 Приложени към настоящото обявление ще намерите: График за провеждането на дипломните защити на специалност „Архитектура“, ...
Source: Деканат
ГРАФИЦИ
18.06.2024
Grants of Excellence for study in Mexico
18.06.2024
Government of Mexico's scholarships of Excellence for Foreigners 2024 Merit Awards for International Students
Дипломни работи в катедра "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ" 2024-2025 уч.г.
18.06.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 Скъпи дипломанти, Предлагаме на вашето внимание информация за разработването на дипломна работа през предстоящата 2024-2025 учебна ...
Source: катедра "Жилищни сгради"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 176