Home / All News /

Отличие за проф. Хелмут Кройс
08.07.2021, Петър Филков
 Проф. Хелмут Кройс - доктор хонорис кауза на УАСГ, бе удостоен с медал Prehtl за заслуги към Технически университет-Виена
Source: Хидротехнически факултет
ПОКАНИ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ЮЛИ 2021
08.07.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
XXI International Scientific Conference Construction and Architecture - VSU'2021
07.07.2021, Деканат Архитектурен факултет
Международна научна конференция „Строителство и архитектура“ - ВСУ 2021
Source: Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
оставащи дати за изпит по сградостроителство за ССС
05.07.2021, катедра Технология на архитектурата
На вниманието на студентите от спец. "Архитектура" - покана за работа и/или студентски стаж от Дирекция "Бюро по труда" - Пазарджик
02.07.2021
Дирекция "Бюро по труда" - Пазарджик представя оферта за работа и/или студентски стаж във фирма "Мултиплан" ЕООД, гр. Пазарджик, ...
Source: Деканат на АФ
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2020 г. – ЮНИ 2021 г. юни 2021
28.06.2021
Отчетен доклад на ректорското ръководство пред Общото събрание за периода януари 2020 г. – юни 2021г.
Go to page 1 ... 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 ... 176