Home / All News /

Синдикатът ВОН-КНСБ анкетира кандидатите за Ректор

26.11.2019, Стефан Аспарухов

 Днес, 26.11.2019 г. Университетската синдикална организация на УАСГ към НБС ВОН-КНСБ депозира покани до кандидатите за Ректор на УАСГ за мандата 2019-2023. 

В анкетата са зададени 26 въпроса, отговор на които се очакват до 03.12.2019 г. 

Данните от анкетата ще бъдат обобщени и ще послужат за сравнителен анализ, резултатите, от който ще бъдат разгласени сред членуващите в УСО . Анализът не следва да се възприема като механизъм за агитация, застъпничество или изява на пристрастия на една кандидатура спрямо друга.  
 
Вярваме, че инициативата на Синдиката ще допринесе за повишаване информираността и прозрачността в изборната процедура!
 
Успех на кандидатите!