Home / All News /

Експерти от УАСГ оцениха на място последиците от земетресението в Албания

10.12.2019

Експертна група от УАСГ бе част от международен екип за непосредствена оценка на състоянието на сградния фонд в столицата на Албания Тирана.

Photo Gallery


През миналата седмица експертна група от УАСГ, с помощта на МВнР, МРРБ и ДНСК, бе командирована в столицата на Албания – Тирана. Експертите бяха част от международен екип за оценка състоянието на сградния фонд, претърпял разрушения или повреди, след силното земетресение на 26 ноември и последвалата поредицата от земни трусове в района на Адриатическото крайбрежие на страната.
В рамките на предвидените за участие дни, специалистите от УАСГ бяха разпределени в 5 международни работни групи. Предмет на огледи и оценка бяха безскелетни и обрамчени зидани конструкции, скелетни конструкции с пълнежни зидани стени, стари сгради с гредоред, едро панелни сгради и др.

През краткото свободно време с което екипа разполагаше, бе посетен най-засегнатият от земетресението град Дуръс, намиращ се на около 10 км. от епицентъра.
Част от работата на екипа включваше оценка на състоянието на жилищни сгради на наши сънародници, граждани на Албания. Направен бе и частичен външен оглед на сградата на посолството на Република България в Тирана.

Участниците в експертната група предвиждат в средата на следващата седмица да запознаят заинтерисовани колеги от академичната общност на УАСГ, партньорски организации, държавни органи и медии с работата на екипа и поуките които нашата страна трябва за извлече на база разнообразната информация за сеизмичното бедствие, сполетяло близката балканска страна.

Участието на екипа от УАСГ бе съпътствано от повишен медиен интерес