Home / All News /

Списък - поздравителни адреси 80 г. УАСГ

11.11.2022

Уважаеми колеги и партньори,
Скъпи приятели,

Сърдечно Ви благодарим, че уважихте осемдесетгодишния юбилей на нашия Университет!

В деня на нашето тържество получихме поздравителни адреси от следните официални лица:

- Румен Радев, Президент на Република България;
- Вежди Рашидов, Председател на 48-мо Народно събрание на Р България;
- Гълъб Донев, Министър-председател на Р. България;
- Проф. Сашо Пенов, Министър на образованието и науката;
- д-р Росица Карамфилова, Министър на околната среда и водите;
- Проф. Велислав Минеков, Министър на културата;
- Иван Демерджиев, Министър на вътрешните работи;
- Акад. Юлиян Ревалски, Председател на БАН;
- Проф. дфн. Анастас Герджиков, Ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
- Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“;
- Чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев, Ректор на ЛТУ;
- Проф. д-р Станислав Семерджиев, Ректор на НАТФИЗ;
- Проф. д-р Сава Димитров, Ректор на НМА „Проф. Панчо Владигеров“;
- Проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, Ректор на ХТМУ;
- Генерал-майор Тодор Дочев, Началник на Военна Академия „Г. С. Раковски“;
- Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, Ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“;
- Проф. д-р Николай Изов, Ректор на НСА "Васил Левски";
- Бригаден генерал Иван Маламов, Началник на НВУ „Васил Левски“;
- Prof. Benno Albrecht, Rector - Universita Iuav di Venezia;
- Prof. dr hab. Inz. Boguslaw Lazarz, Vice rector - Polotechnika Slaska, Poland;
- Доц. д-р И. Господинов, генерален директор на НИМХ;
- Проф. д.т.н. Николай Вълканов, председател на СД на  „Минстрой Холдинг“ АД;
- Кирил Домусчиев, председател на УС на КРИБ;
- Васил Велев, председател на УС на АИКБ;
- Проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на „Геотехмин“ ООД;
- Инж. Драгомир Драганов, изп. директор на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД ;
- Мартин Георгиев, изп. директор на НЕК ЕАД;
- Инж. Евгени Симеонов, председател на ДАМТН;
- Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД;
- Надежда Казакова, кмет на община Брацигово;
- Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ;
- Проф. д-р Тодор Булев, председател на Съюза на архитектите в България;
- Арх. Владимир Милков, председател на УС на КАБ ;
- Инж. Марин Гергов, председател на УС на КИИП;
- Инж. Стефан Кинарев, председател на КИИП РК София-град;
- Пламен Димитров, президент на КНСБ ;
- Доц. Лъчезар Хрисчев, председател на НТС по строителство в България ;
- Инж. Даниела Симеонова, директор на ПГСАГ „Кольо Фичето“, Бургас ;
- Д-р Евгения Тотева Илиева, директор на ПГСАГ „Ангел Попов“, В. Търново;
- Инж. Красимир Георгиев, директор на СПГСГ „Арх. Георги Козаров“, Сливен;
- Д-р Ружа Дончева, ИКОНОМИКС .


Ректор на УАСГ
проф. д-р инж. Ив. Марков
 Source: Ректорат УАСГ