Home / All News /

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

16.11.2023

НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ЗА ПЕРИОДА ДЕКЕМВРИ 2019 г. – НОЕМВРИ 2023 г.