Начало / Всички новини

Всички новини

Излезе от печат новата книга на д-р арх. Евгения Димова-Александрова:КЪМПИНГИ
16.10.2018, д-р арх. Евгения Димова-Александрова

Източник: КАТЕДРА "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ"
Съобщение до студентите защитили на юлска дипломна сесия 2018 г. към ФТС
16.10.2018, Факултет по транспортно строителство

Източник: Факултет по транспортно строителство
Извънреден изпит по МК, ПСКСВ и ССК при проф. Ст. Цачев
16.10.2018, Л. Здравков
 На 24.10.2018 (сряда) ще се проведе извънреден изпит при проф. Ст. Цачев по дисциплините МК, ПСКСВ и ССК. Проявяващите интерес студенти да ...
Източник: проф. Ст. Цачев
Обява за конкурс
16.10.2018
Наемане на млад учен към проект BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ...
Предстоящи курсове в Центъра за електронно и следдипломно обучение.СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЯХ.
16.10.2018, Сийка Илова
    Съобщения. Предстоящи курсове в ЦЕСО (дати, цени, водещи лектори):
Източник: ЦЕСО/СИ/2018
Класиране по програма Еразъм+ за мобилност на студенти, докторанти и преподаватели в Русия, 2018/2019
15.10.2018
ЦМДМ обявава класиране за мобилност на студенти, докторанти и преподаватели във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- ...
Източник: ЦМДМ
Възможност за участие в конференция за млади учени
13.10.2018, Деканат на АФ
 Конференция за докторанти и млади учени в Техническия университет - за повече информация и регистрация на ...
ЕЗИКОВИ ИЗПИТИ ЕРАЗЪМ+
11.10.2018
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява текуща информация за провеждането на изпити за езикова оценка към ...
Източник: ЦМДМ
Climathon организиран от Cleantech Bulgaria заедно със Столична община
11.10.2018, Ангел Буров
 "Как да подобрим качеството на атмосферния въздух в София?" Това е предизвикателството, пред което ще се изправят участниците ...
Източник: Cleantech Bulgaria
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 ... 312