Начало / Всички новини /

Оценки от проведения на 13.09.2023 г. изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. Кадинов (есенна поправителна дата)
21.09.2023, проф. дн арх. Бойко Кадинов
  Получени оценки на студентите: 10785 Мария Божкова - Много добър (5) 11305 Даниела Маркова - Среден (3) 11289 Ангел Колев - Добър (4)
Източник: катедра "Обществени сгради"
На вниманието на студентите от СФ, специалност ССС, защитили на лятна дипломна сесия 2022/2023 уч. г.
21.09.2023, С. Първанова
Студентите от специалност ССС, защитили на лятната дипломна сесия на 2022/2023 уч. г., трябва да проверят приложенията към дипломите си в ...
Източник: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на судентите от СФ, на които предстои записване на 10-и дипломен семестър
21.09.2023
Уведомяваме студентите от СФ, които все още не са записали дипломен семестър, че трябва да го направят най-късно до 30.09.2023 г.
Източник: Деканско ръководство на СФ
IX годишна конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура”
21.09.2023
На 19-20 септември в Пловдив се проведе IX годишна конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура”, организирана от Българска ...
Източник: Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“
Публична защита на дисертационен труд за придобиване на научната и образователна степен „доктор на науките“ на доц. д-р Kатя Исса – ЦПЛ, УАСГ
20.09.2023
 На 28.09.2023 г. от 13.30 часа в СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на ...
Удължен е крайният срок за регистрация в ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2023
20.09.2023
  Проекти, реализации и концепции може да подадете до 30 септември 2023 г.
Източник: ARCHINOVA
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 ... 278