Начало / Всички новини /

Синдикатите предложиха на Ректора повишаване на всички заплати в УАСГ със 100 лв.

07.10.2018, Стефан Аспарухов

На 05.10.2018г. на заседание на ръководствата на Синдикалните организации в УАСГ се подписа писмо до Ректора за входиране на общ (съгласуван) проект на КТД, разработен от УСО ВОН-КНСБ, за започване на преговори съгласно изискванията на Кодекса на труда. С пимото може да се запознаете ТУК.

Исканията на УСО ВОН -КНСБ са за повишаване на основните трудови възнаграждения със 100 лв. и на допълнителните трудови възнаграждения за придобита ОНС "доктор" с 50 лв., считано от 01.11.2018 г., и са продиктувани, от:
1) непровелите се преговори за повишаване на трудовите възнаграждения в УАСГ предвид повишения размер на МРЗ в Р България от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018г.;
2) очакваното повишаване на размера на МРЗ в Р България от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019г.;
3) достигането до средните равнища на размера на допълнителните възнаграждения за ОНС '"доктор" за 11 висши училища, обучаващи предимно в областта на техническите науки, а именно 250 лв.;
4) очакваното повишение с 10% на месечните възнаграждения на служителите от бюджетния сектор (служители от системата на средното образование, МВР, МО и др.)