Начало / Всички новини /

V Симпозиум по мостовете - май 2019

20.05.2019

За пети път тази пролет УАСГ бе домакин на Симпозиума по мостове, организиран от катедра „Пътища и транспортни съоръжения“.

Събитието, състояло се на 9 май, се проведе под надслов „Поддръжка, реконструкция и модернизация на мостовете”. Както и при предходните издания, форумът събра учени, строители, проектанти, служители от администрациите на АПИ, Столична община, НКЖИ и т.н. Форумът бе открит от ръководителя на катедра “Пътища и транспортни съоръжения” проф.д.ик.н. инж. Николай Михайлов с приветствие към гостите. Той подчерта, че на подобни събития трябва да се поставят и обсъждат съществените въпроси в областта на мостовете – не само тясноспециализираните и научните, но и тези, които са по-общи и касаят практиката. С приветствие към присъстващите се обърна и проф. д-р инж. Иван Марков – ректор на УАСГ.

На симпозиума с едноминутно мълчание бе почетена паметта на видния български мостовак проф. д-р инж. Илия Иванчев, който ни напусна тази година.

В докладите бяха коментирани редица комплексни проблеми и решения, свързани с процесите на проектиране, изграждане, поддържане, възстановяване и усилване на мостове. В края на всеки панел се провеждаха дискусии върху поставените важни въпроси. Основните акценти бяха насочени към необходимостта от повишаване на изискванията към проектните решения за ремонти на мостове и активизиране на отговорните институции за гарантиране на безопасната им експлоатация.

В първи панел с модератор доц. д-р инж. Петър Николов бяха представени следните доклади:

1. Проф. д-р инж. Костадин Топуров представи доклад за сериозната практическа и научна дейност в областта на мостовото инженерство, реализирана от проф. д-р инж. Илия Иванчев.

2. “Същестуващи мостове – методи за усилване” с автор гл. ас. д-р инж. Иванка Топурова - Тодорова.

3. “Поддръжка и реконструкция на пътни съоръжения” с автор инж. Евгени Генчев.

Във втори панел с модератор проф. д-р инж. Костадин Топуров бяха презентирани следните доклади:

1. “Габарити под надлези над автомобилни пътища” с автор доц. Петър Николов

2. “Ремонт и усилване на мостове – проблеми и решаването им” с автор доц. д-р инж. Димо Кисов

3. “Приложение на иновативни материали при съществуващи мостове” с автор д-р инж. Симеон Бошнаков

В трети панел с модератор доц. д-р инж. Лазар Георгиев бяха презентирани следните доклади:

1. “Проектиране на устои за сеизмични въздействия” с автор проф. д-р инж. Костадин Топуров

2. “Европейски препоръки за оценка на пътни мостове” с автор ас. инж. Александър Жипонов

3. “Първият комбиниран стомано-стоманобетонен мост с кутиеобразно сечение в България” с автори д-р инж. Емилиан Пампулов и гл. ас. д-р инж. Стоян Иванов

4. “Изграждане и ремонти на мостови съоръжения в Столична община 2006-2018г.” с автор инж. Кристиян Димитров

В състава на организационния комитет с председател доц. д-р инж. Петър Николов са проф. д-р инж. Костадин Топуров, доц. д-р инж. Лазар Георгиев, гл.ас. д-р инж. Иванка Топурова-Тодорова, гл.ас. д-р инж. Христо Грозданов и ас. инж. Александър Жипонов.

Подкрепа на Симпозиума оказаха „Принт груп България”, „Консулт 2000” ООД, „Транспортно строителство и инфраструктура“, АCО България и „Изола Петров” ЕООД (последните два спонсора също се представиха с презентации).

След приключване на официалната програма дискусиите продължиха на организирания коктейл, на който в приятелска атмосфера се обсъдиха редица интересни въпроси от областта на мостовете.