Начало / Всички новини /

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“- УАСГ (обновена)

05.08.2022

На основание на писмо 0901-90 от 05.07.2022г. от МОН за утвърдените от заместник-министъра на образованието и науката указания за изпълнение, в УАСГ се стартират дейностите по изпълнение на Програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (МУПД-2), финансирана от МОН.


Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи.


За подробна информация - https://web.mon.bg/bg/101140

ВАЖНО!

Съгласно решение на Комисията по изпълнение на ангажиментите на УАСГ по
Програмата на МОН „ Млади учени и постдокторанти -2“, назначена със
Заповед на Ректора на УАСГ - 377/30.08.2022г., младите учени също
кандидатстват с Проектното предложение (без Приложения 2 и 3).
Решението е прието на заседание на Комисията на 07.09.2022г.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление МУПД 2022 г.

2. Декларация

3. Проектно предложение 2022

4. График 2022