Начало / Всички новини /

Международен научнопрактически семинар ЕДА 2023, София "Иновативно метро, железни пътища и интермодални центрове - 2030"

15.09.2023

На 13 септември 2023 г. в заседателната зала на НАГ (Направление архитектура и градоустройство) към Столична община, Сердика 5 се проведе "International scientific workshop EDA 2023 Sofia Bulgaria, European scientific workshop on advantage underground, railway and intermodal centers Sofia 2030".

Фото галерия

  • На първия ред: арх. Здравко Здравков, посланиците на Чехия и Словакия. На втория ред проф. д-р инж. Стойо Тодоров, на третия ред гл. ас. д-р инж. Владимир Попов, на четвъртия ред проф. д-р инж. Стоян Братоев.
  • проф. д-р инж. Стоян Братоев
  • проф. д-р инж. Стойо Тодоров
  • Презентация на проф. Братоев
  • Презентация на проф. Тодоров

В присъствието на посланиците на Чехия PhD Lukash Kaucky и Славакия Мариян Якубоци, които откриха конференцията, главният архитект на София арх. Здравко Здравков, директора на Метрополитена проф. Стоян Братоев и инж. Маньо Манев дългогодишен проктант на Метрополитена, бяха изнесени презентации www.euroarch.eu/eda2023.htm.

Университетът по архитектура, строителство и геодезия бе представен от:

проф. д-р инж. Стойо Тодоров с доклад на тема "Модернизация на жп линията София - Драгоман - Сръбска граница, участък Волуяк - Драгоман, позиция 1 Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участъка Волуяк - Петърч" в съавторство с гл. ас. д-р инж. Владимир Попов и

задочният докторант инж. Найден Павлов с доклад на тема: "Разширяване обхвата на комбинирания транспорт чрез внедряване на съвременни интермодални технологии" в съавторство с научния си ръководител проф. д-р инж. Дарина Нитова.

 Източник: www.euroarch.eu/eda2023.htm