Начало / Всички новини /

ПОКАНА - Лекция на тема: Непреходните ни ценности в архитектурните и строителни иновации, в пространствената и продуктова среда.

29.11.2023

Известно е, че в основата на редица научни открития стои българският творчески гений.
Достатъчно е да се спомене за Джон Атанасов – откривателят на компютъра, Асен Йорданов – бащатаcна модерната авиация, Илия Вълков – откривателят на брауновия газ, за да осъзнаем мащаба на тяхното влияние върху съвременния ни живот.


От векове българите са носители на дълбоки културни, исторически и технически ценности,
които са прилагали в техния бит. Постройките им са били приветливи и хигиенични, имали са
изключително напредлала за времето си инженерна инфраструктура. Били са известни като изкусни
градостроители.


В по-нови времена тези интуитивни познания са претворени в научни открития, които са тема
на настоящата лекция. Ще бъдат представени действащи образци и прототипи, както и
производствени машини, действащи в над 35 държави по света. Всички те са плод на българския
научен гений. В рамките на една само лекция ще бъде събрана информация от над 20 международни конференции, където тези открития са били обяснявани.


Тримата лектори – проф. Живко Желев, проф. Сашо Драганов и инж. Евгени Беев, в непринуден
и разбираем стил, ще ни разкрият огромния потенциал за строителството и архитектурата, който се
крие в тези чисто български нововъведения.


Всеки присъстващ на лекцията ще получи уникален продукт – сувенир, базиран на българска
непреходна ценност от преди 40 века.

 

Лекцията ще се проведе на 4.12.2023 г. от 16.00 часа в зала А205 (заседателна зала на ХТФ).