Home / All News

All News

Тъжна вест
21.01.2022, катедра Градоустройство
 Напусна ни проф. д-р арх. Веселина Троева
Обява за академична длъжност "главен асистент"
21.01.2022
 В Държавен вестник бр.6/21.01.2022г. е публикувана следната обява:
Source: Човешки ресурси
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 183