Home / All News

All News

Възможни измами с предлагани квартири на студенти, реализиращи мобилност в Испания и Италия
07.02.2023
Във връзка с постъпили сигнали за измами с предлагани квартири на студенти, реализиращи мобилност в Испания и Италия, Център за ...
Source: Център за Развитие на Човешките Ресурси /ЦРЧР/ и Център за Международна Дейност и МобилностЦМДМ
На вниманието на студентите от СФ, на които предстои записване на дипломен семестър
07.02.2023
Всички студенти, на които предстои записване на последен дипломен семестър, трябва да подадат заявление за записване до 27.02.2023 г.
Source: Деканско ръководство на СФ
изпитни дати на катедра "Висша геодезия" - зимна поправителна сесия
07.02.2023, Катедра "Висша геодезия"

Source: Катедра "Висша геодезия"
УАСГ набира кандидати за академична длъжност "главен асистент"
07.02.2023
 В Държавен вестник брой 13/07.02.2023г. е публикувана следната обява:
Партньорско обучение на 15.03.2023 г. в Берлин, Германия
07.02.2023
На 15.03.2023 г. в Берлин, Германия, ще се проведе събитие, организирано от немската национална агенция DAAD.
Дати за изпити от поправителна сесия на катедра “Технология на архитектурата“
07.02.2023, Николай Николаев

Source: катедра “Технология на алхитектурата“
Дати за провеждане на изпити към Катедра "Геодезия и геоинформатика" през поправителна сесия на зимен семестър 2022 / 2023 г.
06.02.2023
 Доц. Хр. Дечев - Кадастър I част - 13-02-2023 г. от 9:00 ч. проф. П. Паавлов - 16 и 17.02.23 год. 10.30 ч. гл. ас. Тамара Илиева - 17.02.23 г. от 11:30 ч.
Source: кат. Геодезия и геоинформатика
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 242