Home / All News

All News

УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО „ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА“ ЮЛИ 2021г.
24.06.2021
Провеждането на учебната лятна практика по „История на антична и средновековна архитектура ще се осъществи в периода от 26.07 - 01.08.2021г.
«Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 България - Франция по програма Рила».
23.06.2021
 Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. ...
Source: МОН/ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
Учебно-производствена практика за специалност ССС
23.06.2021
 Учебно-производствена практика за специалност ССС,  ІV курс, редовно и задочно обучение към катедра “Организация и икономика ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА спец. "АРХИТЕКТУРА", ЮНИ 2021 г.
23.06.2021
Уважаеми колеги, приложен към настоящото съобщение ще намерите графика за работата на Държавните дипломни комисии за специалност ...
Source: Деканат на АФ
Покана за участие в конкурс за идеен проект на архитектурно-художествен елемент в Брацигово
22.06.2021
Камара на архитектите в България - Регионална колегия София Област, съвместно с Община Брацигово отправя покана за участие в конкурс за ...
Source: Деканат на АФ
Резултати от гласуването за попълване състава на Факултетен съвет на Архитектурен факултет на УАСГ
22.06.2021, Д.Недялков
Резултати от гласуването за попълване състава на Факултетен съвет на Архитектурен факултет на УАСГ от квотата на хабилитираните ...
Представяне на катедра „Обществени сгради“ като специализираща след IV курс за учебната 2021/2022 г.
22.06.2021, доц. д-р арх. Панайот Савов
Във връзка с подаването на заявленията във факултетната канцелария за избор на специализираща катедра след IV курс (с краен срок 25 юни 2021 ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 153