Home / All News

All News

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ НА СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА“,II ДИПЛОМНА СЕСИЯ,ЮНИ 2024
19.06.2024
 Приложени към настоящото обявление ще намерите: График за провеждането на дипломните защити на специалност „Архитектура“, ...
Source: Деканат
ГРАФИЦИ
18.06.2024
Grants of Excellence for study in Mexico
18.06.2024
Government of Mexico's scholarships of Excellence for Foreigners 2024 Merit Awards for International Students
Дипломни работи в катедра "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ" 2024-2025 уч.г.
18.06.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 Скъпи дипломанти, Предлагаме на вашето внимание информация за разработването на дипломна работа през предстоящата 2024-2025 учебна ...
Source: катедра "Жилищни сгради"
Предстаящи курсове в ЦКРСК - Следдипламна квалификация
17.06.2024, Сийка Илова

Source: ЦКРСК - Следдипломна квалификация
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 172