Home / All News

All News

Покана за Mеждународна конференция на тема „Професионални задачи на архитектите и инженерите за създаване на качествена жизнена среда”
12.04.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
  Сдружение „Алианс за висока строителна култура”  кани преподаватели и студенти на Международна конференция на тема ...
Source: Деканат АФ
АРХИТЕКТУРА В КОНТЕКСТА НА ИСТОРИЯТА - СРЕЩА-СЪБИТИЕ
12.04.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 На 18.04.2024 г. по случай Международния ден за опазване на паметниците на културата  Архитектурния факултет на УАСГ и катедра ...
Source: катедра "История и теория на архитектурата"
КУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ОТ УАСГ ПО АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ И НАУЧНА КОМУНИКАЦИЯ
12.04.2024
За трети пореден път УАСГ чрез отдел „Докторанти и продължаващо обучение“ организира БЕЗПЛАТЕН докторантски курс по Академично ...
Source: отдел "Докторанти и продължаващо обучение"
Протокол N3 на комисията за провеждане на избор за ръководител на катедра "Математика"
11.04.2024
 Протокол № 3 на комисията за провеждане на избор за ръководител на кат. "Математика" Автобиография на единствения кандидат ...
Изпитна дата кат.ГиГ-15.IV.24
11.04.2024

Source: кат. Геодезия и геоинформатика
Изпитни дати за студенти задочно обучение - 04. 2024
11.04.2024

Source: кат. Фотограметрия и картография
Предстоящи курсове в Следдипломна квалификация
11.04.2024, Сийка Илова

Source: Следдипломно квалификация
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 158