Home / All News /

Публична защита на дисертационен труд на арх.Десислава Косева - Ковачева
17.05.2021
На 25 май 2021 г. от 10 ч. я 301 кабинет ,Архитектурен факултет, УАСГ ще се проведе публичната защита на дисертационен труд на тема ...
120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. БОРИСЛАВ СТОЯНОВ
13.05.2021, катедра Технология на архитектурата
Решение на катедра ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА за студенти, които са от по-горни курсове и имат слаби оценки на курсови задачи по "Сградостроителство"– І и ІІ проект
29.04.2021
Проектите на , ще разработват тези задачи отначало с ново задание и клаузура в редовна група. Оценка на гореспоменатите задачи ще ...
Go to page 1 ... 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 ... 171