Home / All News /

Заповед на Ректора на УАСГ
26.02.2021

Source: Ректорат на УАСГ
Допълнителни изпитни дати към ХТФ а кандидат-дипломанти
26.02.2021, Петър Филков
 Допълнителните дати са за потенциални дипломанти за летния семестър на учебната 2020/21 г. с останал един неположен изпит.
Source: Хидротехнически факултет
Втора поправителна сесия март 2021
26.02.2021

Source: кат. Устойчиво земеползване и управление на имоти
Заповед на Декана на ХТФ относно частично присъствено практическо обучение
24.02.2021, Петър Филков
 В заповедта се посоват специалностите и дисциплините, по които ще има присъствено обучение, както и седмиците от семестъра, в които ...
Source: Хидротехнически факултет
Go to page 1 ... 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 ... 172