Home / All News /

Протокол N3 на изборната комисия за провеждане на избор за ръководител на катедра "МДПК" за периода 2024/2028.
10.04.2024, Л. Здравков
Протокол N3 от изборната процедура Автобиография на единствения кандидат Платформа за бъдещата дейност Декларация
Source: изборна комисия към катедра "МДПК"
Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ
09.04.2024
 В Държавен вестник брой 32/09.04.2024г. е публикувана следната обява:
Source: "Човешки ресурси"
Коригирани разписи на занятията на специалностите от ХТФ за летен семестър на учебната 2023-24 година
09.04.2024, Петър Филков
Коригираните разписи са с оглед отчитане на реалния брой на записаните студенти, групите и подгрупите в различните специалности и ...
Source: Хидротехнически факултет
ДЪРЖАВНА ДИПЛОМНА КЛАУЗУРА АФ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на 2023/2024 уч.г.
08.04.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 На вниманието на всички дипломанти  от Архитектурен Факултет, които ще се явяват на Държавна Дипломна Клаузура за летен семестър ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 160