Home / All News /

Зимна поправителна сесия на катедра "МДПК" за уч. г. 2020/2021
11.02.2021, Л. Здравков
Изпитни дати и зали за зимната поправителна сесия на катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" за учебна година 2020/21.
Source: катедра "МДПК"
График на зимна поправителна сесия
09.02.2021

Source: кат. "Геодезия и геоинформатика"
Проучване за Семково
09.02.2021

Source: Ректорат на УАСГ
Go to page 1 ... 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176