Home / All News /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "главен асистент"
12.07.2024
Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“, ...
Source: "Човешки ресурси"
Поправителна сесия, специалност Архитектура, катедра Строителни материали и изолации
11.07.2024
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - уч. 2023-2024 г., специалност Архитектура Доц. д-р инж. Иван Дойков – 16-07-2024 г. от 9:00 ч., зала 52; Проф. д-р инж. ...
Допълнителна изпитна дата по дисциплината „Строителни материали“
10.07.2024
Допълнителна изпитна дата по дисциплината „Строителни материали“ при проф. Богомил Петров: 11.07.2024 г. (четвъртък) от 9:00 часа в 51 ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 176