Home / All News /

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА спец. "УРБАНИЗЪМ" - ОКС Бакалавър, ЮНИ-ЮЛИ 2021 г.
28.06.2021
Уважаеми колеги, приложен към настоящото съобщение ще намерите графика за работата на Държавната изпитна комисия, която ще проведе ...
Source: Деканат на АФ
Покана от САБ и КАБ за среща с преподаватели и дипломанти на АФ - випуск 2021 г.
28.06.2021
Уважаеми колеги преподаватели и дипломанти на АФ, специалности "Архитектура" и "Урбанизъм" - випуск 2021, Председателят на УС ...
Source: Деканат на АФ
ИЗПИТ ПО ЧУЖ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИТЕ ОТ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
25.06.2021
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИТЕ ОТ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ, ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА!!!!
ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА спец. "АРХИТЕКТУРА", ЮНИ 2021 г.
23.06.2021
Уважаеми колеги, приложен към настоящото съобщение ще намерите графика за работата на Държавните дипломни комисии за специалност ...
Source: Деканат на АФ
ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГФ ПРЕД ОС НА ФАКУЛТЕТА
16.06.2021, Деканат ГФ

Source: ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГФ ПРЕД ОС НА ФАКУЛТЕТА
Go to page 1 ... 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 ... 176