Home / All News /

Редовна лятна изпитна сесия на катедра "МДПК" за 2024 г.
06.06.2024, Л. Здравков
Изпитни дати и зали на преподавателите от катедра "МДПК" през редовната лятна сесия за 2024 г.
Source: катедра "МДПК"
График за защита на курсови проекти по сградостроителство - втори курс АФ
05.06.2024
Защитите са на 19.06 от 8.30ч съгласно приложения график
График за защита на курсови проекти по архитектурни конструкции - трети курс 2024г АФ
05.06.2024
Защитата е на 20.06 от 8.30ч съгласно приложения график.
Протокол №1 на изборна комисия от Кореспондентско гласуване на Общо Събрание на Архитектурния факултет
04.06.2024
Протокол №1 на изборна комисия от Кореспондентско гласуване на Общо Събрание на Архитектурния факултет, състояло се на 04.06.2024 г. от ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 172