Home / All News /

Покана за участие в „Международен конгрес по адаптивни подходи – ADAP 2023“

29.05.2023

„Международен конгрес по адаптивни подходи – ADAP 2023“ ще се проведе между 7-10 септември 2023 год. в партньорство между Университет Къркларели Турция, Аграрен университет - Пловдив, България и Университета по архитектура строителство и геодезия - София, България.


ADAP 2023 ще се проведе последователно на 7-8 септември в университета Къркларели Турция и на 9-10 септември в Аграрен университет - Пловдив, като има възможности за онлайн или устна презентация. Езикът на конференцията е английски.


ADAP2023 е водеща интердисциплинарна платформа за представяне на нови разработки и резултати от изследвания в областта на селското стопанство, архитектурата, ландшафтната архитектура, градското и регионалното планиране и градския дизайн в рамките на "Зелени иновации". В допълнение към сборника с доклади, който ще бъде публикуван в края на конгреса, има и други опции за участниците, които искат да публикуват своите изследвания във формат на статия.
 

Ранно записване - 1 август 2023 год.


Краен срок за изпращане на резюмета - 24 август 2023 год.


Пълна информация за конференцията може да научите тук.

https://adap2023.klu.edu.tr/