Home / All News /

ПРОТЕСТНИЯТ МИТИНГ СЕ ОТЛАГА

19.05.2024, ВОН-КНСБ при УАСГ

 

Бързото и успешно провеждане на преговорите доведе до отмяна на обявения за понеделник, 20 май, протест. ВОН-КНСБ обаче остава в протестна готовност до 30 юни, когато трябва да бъде постигнато пълното изпълнение на всички постигнати вчера договорености.

Повече информация може да намеритена сайта на КНСБ:

https://knsb-bg.org/index.php/2024/05/18/knsb-izvoyuva-80-mln-za-rast-na-zaplatite-vav-vissheto-obrazovanie/

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НБС ВОН – КНСБ
И ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ В УАСГ,
ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТЕН МИТИНГ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Не са много случаите, в които академичната общност има желанието и възможността да изрази публично своето обединение в името на една обща кауза, защитавайки правата си. В месеца на светите братя Кирил и Методий всички ние заявихме своето настояване за спазване на законите в държавата, за съхраняване авторитета на интелигенцията на България и за достойно заплащане на труда ни. Благодаря на всички ви, които застанахте зад каузата и заявихте своето желание за участие в националните протестни действия, обявени за 20.05.2024г. пред сградата на Министерство на финансите. Благодаря за подкрепата и на Ректора доц. д-р арх. Гичка Кутова. Всички наши общи и целенасочени усилия и на национално, и на университетско ниво вече дадоха своите положителни резултати за повишаване на доходите на всички работещи в държавните висши училища. Ето накратко ситуацията.
Постигнатото до момента:
В петък, 17.05.2024 г., бяха приети две постановления на Министерски съвет (ПМС) и бяха подписани шест споразумения за повишаване на доходите в системата на висшето образование и науката до 30 юни 2024 г.
Първото ПМС е за наличните в бюджета 39 млн., договорени от ВОН – КНСБ още през декември 2023 г.
Второто ПМС е за нови 40,7 млн., договорени от ВОН – КНСБ вчера, 17.05.2024 г.
Сумите по двете ПМС ще бъдат разпределени между всички държавни висши училища в страната.

С допълнителните средства по двете ПМС ще бъдат повишени:
- заплатите на академичния състав, при начална заплата на асистент от 2100 лв., считано от 01.01.2024 г.;
- заплатите на служителите, заемащи позиции, изискващи средно и висше образование, с начална дата 01.01.2024 г.
- стипендиите на докторантите, считано от 01.04.2024 г.

Конкретните размери на увеличенията на заплатите на преподавателския и непреподавателския състав предстоят да бъдат уточнени с ректора едва след като допълнителните средства постъпят в бюджета на УАСГ, но не по-рано от юни тази година.

Предстоящи действия:
Активните преговори на национално представителните синдикати с държавните институции продължават за допълнителни 184 млн. лв. за повишение на заплатите, считано от 01.04.2024 г. на:
- академичните длъжности с начална заплата на асистент в размер на 2516 лв. (чл. 92 от ЗВО);
- неакадемичните длъжности, изискващи висше образование в размер на 2013 лв. (чл. 53 от ЗВО);
- неакадемичните длъжности, изискващи средно образование в размер на 1610 лв. (чл. 53 от ЗВО).

Във връзка с така създалата се ситуация ви уведомявам, че обявеният за 20.05.2024г. НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА СЕ ОТЛАГА (а не се отменя). Всички обаче оставаме в ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ, докато не получим втория транш за последващо увеличение на работните заплати.

Благодаря на всички вас за активността и за готовността да се включите в реални протестни действия! Доказахме на управляващите, че интелигенцията на България притежава достойнство и се бори за правата си!


С уважение към вашата смела позиция,

Гергана Антова,
Председател на ВОН-КНСБ в УАСГ