Home / All News

All News

допълнителен поправителен изпит по СИС и ТИС за дипломанти
18.09.2023, катедра Технология на архитектурата
Избираема дисциплина ФИЗИЧЕСКИ И СЕТИВНО ДОСТЪПНА СРЕДА
17.09.2023
  Курсът по физически и сетивно достъпна среда поставя човека-ползвател и начина, по който той взаимодейства със заобикалящата го ...
Source: Деканат на АФ
Административни групи 1 курс - специалности Геодезия и УУЗИ
16.09.2023, Деканат ГФ
Списък на административни групи 1 курс - специалности Геодезия и УУЗИ (за учебна 2023/2024 г.) 
Source: Деканат ГФ
Избираем курс ПИСАТЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА В СТУДИОТО - ПИСАНЕ ЗА АРХИТЕКТИ
16.09.2023
  WRITINGPLACE – АРХИТЕКТУРАТА КАТО ТЕКСТ И ТЕКСТЪТ КАТО АРХИТЕКТУРА Това не е лекционен курс, а писателско студио за архитекти. ...
Source: Деканат на АФ
Международен научнопрактичски семинар ЕДА 2023, София "Иновативно метро, железни пътища и интермодални центрове - 2030"
15.09.2023
На 13 септември 2023 г. в заседателната зала на НАГ (Направление архитектура и градоустройство) към Столично община, Сердика 5 се проведе ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 279