Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Студентска мобилност за обучение (СМО)

Студентска мобилност за обучение (СМО)

Мобилността на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на период на обучение в чуждестранни висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, с продължителност от минимум 2 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.

Студентите и докторантите кандидатстват за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ при обявяване на конкурси от ЦМДМ. Те подават документи и участват в организираните конкурси в семестъра, предхождащ учебната година, в която ще се реализира мобилността.

За периода на обучение чуждестранните висши училища по програма ЕРАЗЪМ+ студентите не заплащат: академична (семестриална) такса за обучение в приемащия университет, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки.

Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.) на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащия университет. Задължително е сключването на здравна застраховка за периода на обучение.

ЕРАЗЪМ+ студентите остават с непроменени студентски права в УАСГ. Те заплащат таксата за обучение за съответния семестър в УАСГ и запазват правото си на стипендия в случай, че получават такава.

Докторантите могат да проведат мобилността за обучение във връзка с изучаването на учебни дисциплини и полагането на изпити от докторантските минимуми, включени в индивидуалния план на докторантурата им в УАСГ, или за подготовка на части от дисертационните трудове.

ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА 2022/2023-2027/2028

Одобрените за участие в програмата получават статут на ЕРАЗЪМ+ студенти. Правата и задълженията на ЕРАЗЪМ+ студентите са отразени в Студентска харта ЕРАЗЪМ+.

Ново:  Мобилно приложение "Еразъм+" - Erasmus+ Mobile App

  • Лесно проследяване на етапите на мобилността - преди, по време и след;
  • Споделяне и гласуване за полезни съвети относно мобилността;
  • Подобряване на езиковите умения посредством пряка връзка към платформата за онлайн езикова подкрепа.

Изтегляне на приложението:

Google Play Store and iTunes App Store

Видео: Erasmus+ Mobile App | Erasmus+ at your finger tips!

 

Други инициативи на Европейската Комисия (ЕК): 

 

 

1. ESN UACEG - неправителствена организация, чиято основна цел е да оказва подкрепа на студентите в УАСГ, заминаващи или идващи на мобилност по програма Еразъм+.

Връзка със студенти от УАСГ, осъществили Еразъм+ мобилност, може да направите чрез тяхната организация ЕСН УАСГ на email uaceg@esnbg.org или чрез страницата им във Фейсбук.

 

2. Erasmus.com

Външна безплатна платформа в помощ на студенти, желаещи да осъществят мобилност. На тази платформа, студентите могат да намерят и резервират квартири в цяла Европа. Това е и портал за студентски практики с повече от 3,000 работни места в цяла Европа. В допълнение, платформата предоставя ключова информация за най-големите градове в Европа.