Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Мобилност на персонала за преподаване и обучение

Мобилност на персонала за преподаване и обучение

Мобилността на персонала с цел преподаване и обучение предоставя възможности на преподавателите и служителите от УАСГ да посетят чуждестранни университети, с които Университета има сключени двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ+ за  участие в учебния процес.

Продължителността на мобилността е  5  дни, за преподаватели -  мин. 8  часа академична заетост.

Право на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ имат всички преподаватели и служители в УАСГ – щатни и нещатни, независимо от тяхната длъжност и научна степен (професори, доценти, асистенти).
Преподавателите и служителите имат право да реализират едно участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ в рамките на една академична година. Допълнително условие за включване в мобилността е доброто владеене на съответния чужд език, на който се извършва преподаването и обучението на студенти в приемащия университет. Университетска селекционна комисия извършва класиране в случаите, когато има повече кандидати за заемане на едно място за мобилност. 
Мобилността на преподавателите и служителите се реализира в рамките на учебните семестри на съответните приемащи университети.


ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019/2020

* Индивидуална подкрепа: единична ставка/ден/участник спрямо групата от държави.
Има допълнително финансиране на участници със специални потребности.

ПРИЕМАЩА ДЪРЖАВА

Група 1 – ставка 180 евро

Норвегия, Дания, Люксембург, Великобритания, Исландия, Швеция, Ирландия, Финландия, Лихтенщайн

Група 2 – ставка 160 евро

Холандия, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Кипър, Гърция, Малта, Португалия

Група 3 – ставка 140 евро
Словения, Естония, Латвия, Хърватска, Словакия, Чехия, Литва, Турция, Унгария, Полша, Румъния, България, Македония, Сърбия

* Пътуване: единична ставка/участник/дистанция. Транспортните разходи се изчисляват на базата на калкулатор за разстоянието: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

ТРАНСПОРТ
100 -499 км -180 евро
500 -1999 км -275 евро
2 000 -2 999 км - 360 евро
3 000 - 3 999 км -530 евро
4 000 -7 999 км- 820 евро
над 8 000 км -1500 евро