Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Мобилност на персонала за преподаване и обучение

Мобилност на персонала за преподаване и обучение

Мобилността на персонала с цел преподаване и обучение предоставя възможности на преподавателите и служителите от УАСГ да посетят чуждестранни университети, с които Университета има сключени двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ+ за  участие в учебния процес.

Продължителността на мобилността е  5  дни, за преподаватели -  мин. 8  часа академична заетост.

Право на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ имат всички преподаватели и служители в УАСГ – щатни и нещатни, независимо от тяхната длъжност и научна степен (професори, доценти, асистенти).
Преподавателите и служителите имат право да реализират едно участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ в рамките на една академична година. Допълнително условие за включване в мобилността е доброто владеене на съответния чужд език, на който се извършва преподаването и обучението на студенти в приемащия университет. Университетска селекционна комисия извършва класиране в случаите, когато има повече кандидати за заемане на едно място за мобилност. 
Мобилността на преподавателите и служителите се реализира в рамките на учебните семестри на съответните приемащи университети.


ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА 2022/2023-2027/2028

* Индивидуална подкрепа: единична ставка/ден/участник спрямо групата от държави.
Има допълнително финансиране на участници със специални потребности.