Home / About the website

About the website

Уебсайтът на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) представя обновена, обогатена и подредена структура на информацията за Университета, насочена към основните потребителски групи - студенти, кандидат-студенти, докторанти, преподаватели, служители, и др.

Уебсайтът интегрира данни от три отделни вътрешни системи на УАСГ - студентската система (СУСИ), ECTS пакетите за специалностите и стария уебсайт на УАСГ, включващ личните страници на преподавателите, така че да се получи единна двуезична система, която да бъде основа за по-нататъшно допълване и обогатяване на информацията. Всеки от преподавателите и служителите в Университета може да обновява информация в зависимост от правата им за работа със системата

Уебсайтът дава възможност на настоящите студенти и служителите в Университета до информация, достъпна само за тях или за определени групи потребители.

Студентите могат да преглеждат личните си данни, семестриалните заверки и оценки, да преглеждат материалите, публикувани за всяка от изучаваните от тях дисциплини, учебните и изпитни графици.

Преподавателите и служителите могат да публикуват информация в личните си профили, да публикуват учебни материали за всяка от преподаваните от тях дисциплини, да преглеждат списъците от студенти по курсове.

Администраторите на всяка от катедрите, факултетите, центровете и отделите в Университета могат да обновяват информацията за тях, както и да публикуват новини в различните раздели на уебсайта, в зависимост от правата им.

Надяваме се всички преподаватели и служители в Университета да се ангажират със своевременно въвеждане и обновяване на информация, така че това да стане един полезен и успешен уебсайт.

Екип на УАСГ:
доц. д-р арх. Боян Георгиев, зам-ректор по международно сътрудничество и следдипломна квалификация, отговорник за връзките с обществеността - инициатор и координатор на проекта
Румяна Христова, УИЦ, консултант за интеграция на данните от студентската система и системата за лични страници на преподавателите, администратор на сайта
Румяна Пенчева, УИЦ, системен администратор
и десетки преподаватели от катедри и факултети и служители от основните звена с административни права за въвеждане и актуализиране на информацията в съответните страници.
 

Уебсайтът е разработен от:
Калин Върбанов, Loopink - графичен дизайн
Деляна Костадинова, Цвят и пиксел - анализ на изисквания, интеграция на данни, техническа реализация