Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Мобилност на персонала за преподаване и обучение / Кандидатстване

Кандидатстване

При кандидатстване за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+, преподавателите и служителите подават следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване: попълва се онлайн. 

*За попълване на онлайн формуляра, е необходимо да влезте във Вашия Google drive или Gmail акаунт.

2. Декларация за съгласие за обработка на лични данни на физическо лице - попълва се и се прикачва в съответната секция на горния формуляр.

3. Сертификат или друг документ удостоверяващ владеене на чужд език.