Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Конкурси за научни разработки за усвояване на субсидията при УАСГ / Критерии за оценяване

Критерии за оценяване