Начало / Библиотека / Новини / Годишници

Годишници

    

 В помощ на кариерното развитие на преподавателите и докторантите от УАСГ

Уведомяваме ви за възможността да публикувате свои научни трудове в български годишник Advances in Bulgarian Science, който се отразява в пълнотекстовите БД на EBSCO Publishing Inc., в реферативните и библиографски БД на ВИНИТИ – Москва и Ulrich's International Periodicals Directory.

Годишникът популяризира постиженията на съвременната българска наука във всички области на познанието и подпомага международния научен обмен на идеи и съвместни изследователски дейности. Разпространява научните резултати, постигнати от изследователски колективи, спечелили проекти по националните научни програми и други.

Интерес към изданието проявяват най-големите библиотеки в света като: Конгресната библиотека – Вашингтон (САЩ), Университетската библиотека – Станфорд (САЩ), Руската държавна библиотека – Москва (Русия), Централната библиотека на Европейската комисия – Брюксел (Белгия), Библиотеката на ООН – Женева (Швейцария) и др.

За допълнителна информация:

Библиотечно-информационен център на УАСГ, тел. 716, Б. Николова и Т. Карамалакова