Начало / Библиотека / Новини / Нормативни документи

Нормативни документи

Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“.

 

"Държавен вестник" - брой 72, стр.30 - стр.37