Home / LIBRARY / NEWS / Нормативни документи

Нормативни документи

Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“.

 

 

"Държавен вестник" - брой 72.