Home / About the University / Unions / ВОН - КНСБ / Устав

Устав

С Устава на Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" може да се запознаете ТУК.
(последни промени от 30.01.2015г.)