Home / About the University / Unions / ВОН - КНСБ / Заявление за членство

Заявление за членство

 

 

За членство в УСО на НБС "ВОН" КНСБ е необходимо да попълните заявление по образец, което може да ни предоставите по два начина:

- сканирано на knsb.uasg@gmail.com и ние ще се свържем с Вас за получаване на оригиналния екземпляр, или

- при секретаря на УСО (Любомира Дамянова) - Комисията по социално-битови въпроси на учащите - етаж 2, до асансьорите на корпус А.