Начало / За Университета / Синдикати / ВОН - КНСБ / Структура

Структура

1. Общо събрание
В УСО към НБС ВОН - КНСБ членуват над 200 преподаватели, служители и работници от всички академични и обслужващи звена в УАСГ.

2. Синдикален комитет
гл.ас. д-р инж. Гергана Антова (председател на УСО)

ст. преп. Асен Георгиев (изпълнителен секретар на УСО)

- Нели Кайкова (зам.-председател)
- доц. д-р арх. Панайот Савов - представител на академичния състав
- доц. д-р инж. Евелина Иванова - представител на академичния състав
- гл. ас. д-р инж. Албена Апостолова - представител на академичния състав
- гл.ас. д-р Димитрина Киндова-Петрова - представител на академичния състав
- ст. преп. Невевена Мартинска - представител на преподавателите от ЦПЛ

3. Ревизионна Комисия
- доц. д-р арх. Данаил Недялков (председател)
- ст. преп. Маргарита Стоянова
 

Пълна информация за структурата на НБС ВОН може да намерите в Устава.