Home / About the University / Unions / ВОН - КНСБ / Структура и членове

Структура и членове

Ръководни органи на Университетската синдикална органиция към НБС "ВОН" при УАСГ:

1. Общо събрание
Членовете на НБС "ВОН" в УАСГ са пропорциално представени - 50% от преподавателския състав и 50% от непреподавателския състав;

2. Синдикален комитет
- гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов (председател)
- ас. арх. Климент Радоев (зам.-председател)
- Нели Кайкова (зам.-председател)
- Любомира Дамянова (секретар)

3. Ревизионна Комисия
- гл. ас. д-р арх. Данаил Недялков (председател)
- Персида Рафаилова
- Мирослава Кирилова

 

Пълна информация за структурата на НБС "ВОН" може да намерите в Устава, а заеманите ръководни длъжности на http://von-knsb.org/index.php/hierarchy