Начало / За Университета / Синдикати / ВОН - КНСБ / Колективен трудов договор

Колективен трудов договор

С допълнително споразумение 1 (01.01.2021г.) към КТД може да се запознаете ТУК.

С Колективен трудов договор в УАСГ (2020-2022) може да се запознаете ТУК.

С допълнително споразумение към КТД (14.09.2020) може да се запознаете ТУК.

С Колективен трудов договор в УАСГ (2019-2020) може да се запознаете ТУК

С  Колективен трудов договор в УАСГ (2018-2019) може да се запознаете ТУК.

С допълнителното споразумение 4 към КТД (10.11.2017г.) може да се запознаете - ТУК.

С допълнителното споразумение 3 към КТД (18.10.2017г.) може да се запознаете - ТУК.

С допълнителното споразумение 2 към КТД може да се запознаете - ТУК.

С допълнителното споразумение 1 към КТД (14.03.2017г.) може да се запознаете - ТУК.

С Колективен трудов договор в УАСГ (2016-2018) може да се запознаете ТУК.

- Заявление за членство в синдикална организация (Приложение 5а към КТД)

- Заявление за присъединяване към условията на КТД (Приложение 3 към КТД)

- Заявление за оттегляне от условията на КТД (Приложение 4 към КТД)
 

УСО ВОН при УАСГ е отворена за аргументирани предложения за изменения и допълнения на КТД, изпратени на asparuhov_stefan@abv.bg.

 

- „КЪДЕ СИ, ВЯРНА ТИ ЛЮБОВ НАРОДНА? КЪДЕ БЛЕСТИШ ТИ, ИСКРА ЛЮБОРОДНА?“

- Уведомление от ВОН при УАСГ за първа среща по преговори на 19.10.2018 (№2667/15.10.2018)

- Отговор на Ректора за подходящо време за преговори (№2662/11.10.18)

На 05.10.2018г. на заседание на ръководствата на Синдикалните организации в УАСГ се подписа писмо до Ректора за входиране на общ (съгласуван) проект на КТД, разработен от УСО ВОН-КНСБ, за започване на преговори съгласно изискванията на Кодекса на труда. С пимото може да се запознаете ТУК.

Исканията на УСО ВОН -КНСБ са за повишаване на основните трудови възнаграждения със 100 лв. и на допълнителните трудови възнаграждения за придобита ОНС "доктор" с 50 лв., считано от 01.11.2018 г., и са продиктувани, от:
1) непровелите се преговори за повишаване на трудовите възнаграждения в УАСГ предвид повишения размер на МРЗ в Р България от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018г.;
2) очакваното повишаване на размера на МРЗ в Р България от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019г.;
3) достигането до средните равнища на размера на допълнителните възнаграждения за ОНС '"доктор" за 11 висши училища, обучаващи предимно в областта на техническите науки, а именно 250 лв.;
4) очакваното повишение с 10% на месечните възнаграждения на служителите от бюджетния сектор (служители от системата на средното образование, МВР, МО и др.)

В процес на преговори е повишаването на основните и допълнителните трудови възнаграждения във връзка с повишаване на размера на МРЗ в Р България от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018г.

По-високите заплати в УАСГ от 01.10.2017г. са факт благодарение на послдователните услия и инициативи на ВОН-КНСБ!

След преговори по текста на чл. 82, ал. 4 от КТД  и решение на Съвета за социално сътрудничество се внесе АНЕКС 2 към КТД-2016 за отпадане на условието за 10 процентно наднормативно (буферно) неизплащане на преподавателския труд.

На 10.03.2017г. се проведе среща по преговорите за подписване на допълнително споразумение към КТД за повишаване на основните работни заплати. Съветът за социално сътрудничество се споразумя за повишаване на основните работни заплати с 8,00%, считано от 01.10.2017, както и повишаване със 100 лв. на размера на допълнителното възнаграждение за придобита научна степен „доктор на науките“, считано от март 2017г. Договореността представлява АНЕКС 1 към КТД-2016, регистриран в Инспекцията по труда.

На 25.10.2016 се проведе окончателна среща по преговорите за КТД, на която Синдикатите и Работодателя се договориха по всички клаузи и КТД се подписа за срок от 1 година, влизайки в сила от 01.10.2016г. Гост на срещата бе доц. д-р инж. Л. Вълчева - Председател на НБС ВОН-КНСБ.

На 24.06.2016 се проведе среща по преговорите за КТД, на която Синдикатите и представителите на работодателя се договориха за нерешените към момента въпроси. Гост на срещата бе г-н Николай Недев - изпълнителен секретар на КНСБ. Предстои подписване на КТД-2016 до края на месец юни.

Информация за КТД-2016, публикувана на сайта на УАСГ на 16.04.2016г.

В работна група Синдикалната организация на ВОН-КНСБ при УАСГ разработи проект на Колективен трудов договор за 2016г., който бе съгласуван от останалите Синдикални организации и внесен до Ректора на 22/12/2015г. за иницииране на преговорния процес.

На 25/01/2016г. подадохме сигнал до Ректора.

На 02.04.2015г. страните по Договора подписаха допълнително споразумения към Колективния трудов договор (КТД) със срок на действие 31.12.2015г.