Home / About the University / Unions / ВОН - КНСБ / Колективен трудов договор

Колективен трудов договор

На 02.04.2015г. страните по Договора подписаха допълнително споразумения към Колективния трудов договор (КТД) със срок на действие 31.12.2015г.

В работна група Синдикалната организация на ВОН-КНСБ при УАСГ разработва проект на Колективен трудов договор за 2016г., който ще бъде предложен за становище и съгласуване от останалите Синдикални организации и в последствие ще бъде внесен до Ректора на УАСГ за иницииране на преговорния процес.

УСО "ВОН" при УАСГ е отворена за аргументирани предложения за изменения и допълнения на КТД, изпратени на knsb.uasg@gmail.com.