Home / About the University / Unions / ВОН - КНСБ / Новини от ВОН

Новини от ВОН

Европейската конфедерация на профсъюзите избра нов ръководен екип

Становище до Председателя на ПК по Образование и наука към 43-то НС относно ЗИД на ЗВО, внесен на 16.09.2015г.

Становище до Председателя на ПК по Образование и наука към 43-то НС относно ЗИД на ЗВО, внесен на 24.07.2015г.

Становище до Председателя на ПК по Образование и наука към 43-то НС относно ЗИД на ЗРАСРБ, внесен на 24.06.2015г.

Становище до Председателя на ПК по Образование и наука към 43-то НС относно ЗИД на ЗВО, внесен на 01.06.2015г.

Становище до Председателя на ПК по Образование и наука към 43-то НС относно ЗИД на ЗРАСРБ, внесен на 12.05.2015г.

Становище до Председателя на ПК по Образование и наука към 43-то НС относно ЗИД на ЗВО, внесен на 29.04.2015г.

Съвместно обръщение на синдикалните секции на НБС „ВОН" - КНСБ и КТ „Подкрепа" в Стопанска академия „Д. А. Ценов", Свищов, 5 юни 2015 г.

Заседание на Съвета по образование и наука при президента на Р България на тема „Качество на образованието и пазар на труда“, 30 април 2015 г.

Заключителен документ от Национален форум на НБС "ВОН" - КНСБ, Стара Загора, 18.04.2015 г.

Акценти от четвъртия конгрес на НБС "ВОН" при КНСБ, 30.01.2015 г.

Становище на НБС "ВОН" за Бюджет 2015 за ВУ в България