Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Nemetschek ALLPLAN 2015 (2016), част втора - BIN

Nemetschek ALLPLAN 2015 (2016), част втора - BIN

 Създаване на Building Information Modeling (BIM) – възможност за анализ на проектирането, строителството и експлоатацията на сградите. Проследяване на количествено-стойностни показатели във всеки един етап от развитието на проекта.

 ОСНОВНИ ТЕМИ

·       Работа с атрибути

·       Елементи на сградата – стени, плочи, колони, греди, покриви - настройки, техники за чертане и редактиране.

·       Помещения. Настройки на повърхности.

·       Генериране на отчети

 

Продължителност 24 уч. часа -  6 дни

Формат: Вечерно по 4 уч. часа  - 16 ч. лекции – 8 ч. упражнения

Лектор ипрограма: ас. арх. Бисер Козлев

Сума за обучение  - 136,00 лв.