Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Nemetschek ALLPLAN 2015 (2016), част трета - визуализация и презентация

Nemetschek ALLPLAN 2015 (2016), част трета - визуализация и презентация

 Обработка на предварително създаден 3D модел на сграда (съоръжение). Създаване и редактиране на среда. Работа с материали и светлини. Рендер и анимация на модела.

 ОСНОВНИ ТЕМИ

·  3D моделиране – работа с примитиви

·  Създаване и редактиране на среда

·  Материали и светлини. Създаване и редактиране

·  Рендер и анимация.                                                                             

Продължителност 24 учебни часа - 6 дни

Формат: вечерно по 4 уч. ч  - 16 ч. лекции – 8 ч. упражнения

Лектор ас. арх. Бисер Козлев

Сума за обучение: 136,00 лв.

Справки и записвания : УАСГ, бул. "Христо Смирненски" № 1, стара сграда, Ректорат, каб. 205

тел. 02 8666 453