Education

Students

Become a Student

Research


Announcements

Иейл адреси за целите на обучението в УАСГ

За всички първокурсници уч. година 2023/2024 - редовно и задочно обучение

Допълнителен прием

на студенти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 година.