Начало / Библиотека / Стандарти

Стандарти

В Библиотеката на УАСГ е обособен Информационен център на Български институт за стандартизация. Центърът включва 6 компютърни работни места. От тези работни места може да се влезе в специална интернет страница на Българският институт за стандартизация (БИС). На страницата има колекция от стандарти в областта на архитектурата, строителството и геодезията.

На сайта на БИС има стандарти и в други области. За УАСГ е даден достъп само до стандартите, за които университетът участва в технически комисии на БИС.

Списък по тематични групи на стандартите, до които имат достъп потребителите на Информационния център на БИС в УАСГ:

                ЕРГ 2 Техническа документация

                ТК 1 Пожаро- и взривозащита

                ТК-4  Цимент, вар и гипс

                ТК-5  Бетон и разтвори

                ТК-15 Опазване на околната среда

                ТК-56  Проектиране на строителни конструкции

                ТК-60 Газова инфраструктура

                ТК-61  Изолации на сгради и строителни съоръжения

                ТК-68  Пътно дело

                ТК-70  Железопътен транспорт

                ТК-82 Акустика. Шум и вибрации

                ТК-83 Водоснабдяване и канализация

                ТК-94 Опазване на културното наследство

                ТК-101  Устойчиво развитие

                ТК-104 Технически надзор на съоръжения с повишена опасност

               ТК 106 Управление на проекти, програми и портфолио

                ТК 107 Временни съоръжения за строителството

 

Работа със стандарти в строителството на място в Библиотеката:

1.     Отворете браузър Firefox

2.     Отидете на интернет адрес www.bds-bg.org

3.     В горната дясна част на страницата кликнете на Вход.

4.     Въведете име и парола

5.     Потвърдете.

6.     Четете избрания от вас стандарт.