Home / LIBRARY / Стандарти

Стандарти

 В Библиотетака на УАСГ е обособен Информационен център на Български институт за стандартизация. Центърът включва 6 компютърни работни места. От тези работни места може да се влезе в специална интернет страница на Българскит институт по стандартизация (БИС). На страницата има колекция от стандарти в областта на архитектурата, строителството и геодезията. 

На сайта на Българскит институт по стандартизация има стандарти и в други области. Но за УАСГ е даден достъп само до стандартите, за които университетът участва в технически комисии на БИС. Координатор на проекта: доц. д-р инж. Богомил Петров

Списък по тематични групи на стандартите, до които имат достъп потребителите на Информационния център на БИС в УАСГ:

ЕРГ 2 Техническа документация

ТК-4  Цимент, вар и гипс

ТК-5  Бетон и разтвори

ТК-56  Проектиране на строителни конструкции

ТК-61  Изолации на сгради и строителни съоръжния

ТК-68  Пътно дело

ТК-70  Железопътен транспорт

ТК-83 Водоснабдяване и канализация

ТК-94 Опазване на културното наследство

ТК-101  Устойчиво развитие