Начало / За Университета / Акредитация

Акредитация

ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА УАСГ
Дадена на Валидна до Оценка Капацитет

Уведомително писмо

Доклад на  Постоянната комисия

Решение на САНК1

11.06.2020 г. 11.06.2026 г. 9.32 6350
ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
5.7 АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
Дадена на Валидна до Оценка Капацитет

Доклад на ЕГ2

Общо Магистър Бакалавър Решение на ПК 3
09.02.2018 г. 09.02.2024 г. 9.44 5150 4920 230 Анотация
ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ
НА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ
Специалност Срок на валидност Оценка   Капацитет За изтегляне
 Архитектура 19.10.2023 г.  9.40
1200  Доклад на ПК
 Анотация
 Геодезия 28.09.2020 г.  Положително оценен проект   600  Доклад на ПК
 Анотация
 Транспортно строителство 07.11.2022 г. Положително оценен проект
 880  
 Анотация
 Хидростроителство 07.11.2022 г. Положително оценен проект   250  
 Анотация
 Водоснабдяване и канализация 07.11.2022 г.
Положително оценен проект
 450  
 Анотация
ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ
В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИ
5.7 АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
Наименование на докторската програма Акредитирана до Оценка За изтегляне
Строителна механика, съпротивление на
материалите и теоретична механикa
14.12.2024 г. 9.43 Решение на ПК
Земна и скална механика 14.12.2024 г. 9.04 Решение на ПК
Теория и история на архитектурата 21.09.2024 г. 9.06 Решение на ПК
Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата 21.09.2024 г. 9.24 Решение на ПК
Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн 05.10.2024 г. 9.31 Решение на ПК
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли 21.09.2024 г. 9.33 Решение на ПК
Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство 05.10.2024 г. 9.43 Решение на ПК
Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи 21.12.2024 г. 9.49 Решение на ПК
Картография и ГИС (Географска информационна система) 21.12.2024 г. 9.33 Решение на ПК
Фотограметрия и дистанционни методи 21.12.2024 г.
9.38
Решение на ПК
Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на имоти) 05.10.2024 г. 9.16 Решение на ПК
Технология и механизация на строителното производство 01.02.2025 г. 9.06 Решениe на ПК
Строителни конструкции (стоманобетонни и зидани конструкции; стоманобетонни мостове; обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения; метални конструкции; дървени конструкции; комбинирани конструкции; стоманени и комбинирани мостове) 18.01.2025 г 9.43 Решение на ПК
Строителни материали и изделия и технология на производството им 14.12.2024 г. 9.36 Решение на ПК
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителство) 01.02.2025 г. 9.19 Решение на ПК
Организация и управление на производството (строителство) 01.02.2025 г. 9.41 Решение на ПК
Земна основа, фундиране и подземно строителство 25.01.2025 г. 9.31 Решение на ПК
Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 25.01.2025 г. 9.13 Решение на ПК
Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения 25.01.2025 г. 9.24 Решение на ПК
Хидротехническо строителство 18.01.2025 г. 9.32 Решение на ПК
Водоснабдяване и канализация 11.01.2025 г. 9.32 Решение на ПК
Хидромелиоративно строителство 11.01.2025 г. 9.04 Решение на ПК
Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство 11.01.2025 г. 9.39 Решение на ПК
Транспортни съоръжения 18.01.2025 г. 8.77 Решение на ПК

 

Решение на АС на НАОА за оценка на средата за дистанционна форма на обучение в УАСГ


1САНК - след акредитационно наблюдение и контрол
2ЕГ - Експертна група
3ПК - Постоянна комисия на НАОА по Технически науки

 Годишен план за вътрешен одит 2021-2022
На 9.06.2021 година Академичния съвет на УАСГ прие Годишен план на дейностите по самооценяване и вътрешен одит в УАСГ за учебната 2021/2022 година.