Начало / За Университета / Акредитация

Акредитация

УАСГ е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА). На специални акредитационни процедури периодично се подлагат и специалностите в Университета. Последната институционална акредитация от НАОА е с оценка "Много добра".

Фото галерия

  • Акредитацията от НАОА
  • Акредитацията от RIBA
  • Извадка от сайта на FEANI

Всички инженерни специалности са акредитирани от FEANI - Федерацията на европейските инженери. Обучението по архитектура е признато и акредитирано от RIBA - Кралския институт на британските архитекти и от Министерството на културата на Франция.

 Акредитация от D.O.A.T.A.P, Република Гърция

С решение от 9 юни 2011 (Протокол № 115) на Отдела по университетско образование на Управителния съвет на Междууниверситетската организация по признаване на академични образователно-квалификационни степени (D.O.A.T.A.P) на Република Гърция, се признават дипломите по всички специалности, придобити в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Потвърждение на нотификацията по Директива 2005/36/ЕО

На 24 юни 2011 в официалното издание на ЕС се публикува поредното потвърждение на признаването на професионална квалификация Магистър-Архитект на придобилите диплома от УАСГ - специалност Архитектура.