Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Защо да уча в УАСГ?

Защо да уча в УАСГ?

Дипломата от УАСГ е призната в Европа и по света и е гаранция за успешна кариера.

 
УАСГ е Университетът, който:

• е основоположник на висшето техническо образование в България;

• е създал Българската школа по архитектура, строителство и геодезия;

• е подготвил българските специалисти, построили практически всички жилищни, промишлени, хидротехнически обекти и транспортни съоръжения в страната и голям брой в чужбина;

• e получил акредитация с най-висока оценка сред техническите висши учебни заведения в страната по всичките си специалности от Националната агенция по оценяване и акредитация;

• е на първо място в националния рейтинг на висшите училища, обучаващи в направление „Архитектура, строителство и геодезия”;

• единствен в страната провежда обучение по специалност “Архитектура”, признато официално от Министерството на културата и комуникациите във Франция и Кралския институт на британските архитекти RIBA;

• осигурява на своите възпитаници право да придобият званието “Евроинженер”, тъй като е акредитиран от най-голямата и авторитетна професионална организация на инженерите в Европа FEANI, която има съвещателен глас в Съвета на Европа по въпросите на инженерното образование и професионалните стандарти, и присъжда званието “Евроинженер”;

• единствен в България обучава по уникални за страната специалности в областта на водното строителство;

• провежда обучение на немски език съвместно с Техническия университет – Виена по две инженерни специалности – Хидростроителство и Транспортно строителство и осигурява две равностойни дипломи – българска и австрийска;

• провежда обучение изцяло на английски език по специалността Строителство на сгради и съоръжения за българи и чужденци;

• прилага Европейската система за трансфер на кредити;

• осигурява възможност на своите студенти за обучение в чужбина по двустранни споразумения и спогодби;

• притежава модерен център за чуждоезиково обучение на студентите по основните езици на Европейския съюз;

• предоставя възможност на студентите да получат квалификация „учител” по време на следването си;

• е желан партньор за международни образователни, научни и консултантски институции;

• присъжда дипломи за висше образование, които са гаранция за професионална реализация на неговите възпитаници в България и навсякъде по света.