Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Самоотбрана срещу агресивно нападение

Самоотбрана срещу агресивно нападение

 Придобиване на умения за самотбрана при агресивно нападение

     Учебната програма е разпределена на три модула, всеки от които съдържа основните раздели на самоотбраната

 

I. Техническа подготовка за самоотбрана

-    Същност на самоотбраната; агресивно поведение в социалната среда; възможности за избягване на сблъсък с агресивни лица; стойки, падания, придвижвания; удари с долни и горни крайници; блокове от удари с горни крайници; блокове от удари с долни крайници; техники за отбрана при комбинирани удари; техники за отбрана при нападение с оръжия и различни предмети; техники за отбрана при  единично и групово нападение.

 

II. Физическа  подготовка

1)  Характеристика на физическата готовност за самоотбрана

2)Същност на физическата подготовка за формиране на готовностза самоотбрана.
Специфика на работата за бързина; сила; издръжливост; ловкост; гъвкавост.

III. Психическа подготовка
Същност на екстремалните ситуации в социалната среда.
Формиране на адекватна психическа готовност за действия при нападения.
Специализирани методи за психически въздействия в ситуации с висока степен на опасност.
Оказване на първа медицинска помощ

Комплексен изпит.

Издаване на удостоверение за допълнително обучение. 

Хорариум:   45 часа

                   - лекции:  15 часа

                   - упражнения:      30 часа.

 

Такса за обучение: 70,00 лв. при група от 25 души.

Водещ преподавател : стр. пр. Весела Стойчева,
Департамент по приложна лингвистика и физическа култура